English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Brane Gvineja Kale & Grand Chutes

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 45 gostiju na mreži

Kale & Grand Chutes

Kale & Grand Chutes
1962-1963

Rekonstrukcija hidroelektrane "Grandes Chutes" na reci Samu u Gvineji je prvi posao koji je "Hidrotehnika" obavila u inostranstvu a obuhvata sledeće radove:

  • Izgradnju brane "Kale" na 15 km uzvodno od postojeće centrale, rekonstrukciju hidroelektrane koja obuhvata proširenje postojeće mašinske zgrade i montažu dva dodatna agregata, čelični cevovod prečnika 1,6 - 1,8 m, dužine 564 m.

Lokacija
reka, mesto, država

Samu river, Gvineja

Tip brane

Nasuta brana sa glinenim jezgrom

Investitor

Ministarstvo energetike

Projektant

Energoprojekt - Beograd -Jugoslavija

Visina brane
Dužina u kruni
Nasip
Instalisana snaga
Akumulacija

18 m
432m
16.000 m3
20 MW
14.000.000 m3