English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Ostali objekti Brodske prevodnice i ustave

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 61 gostiju na mreži

Brodske prevodnice i ustave - Stranica 2

 

Pristanište Pančevo 

Pristanište Pančevo je izgradjeno za potrebe naftne i hemijske industrije u Pančevu. Objekat je izveden kao vertikalni betonski kejski zid, fundiran na šipovima do 25 m. Noseća horizontalna kontinualna ploča široka je 12 m. Na svakih 6 m oslanja se na seriju šipova, a na nju su postavljeni kranski nosači. Efektivna dužina pristanista je 343 m. Izvršeno je 132.000 m3 iskopa, ugradjeno 43.000 m3 betona i 770 t armature.

Investitor

Hemijska industrija Pančevo

Vreme gradnje

1960-1962

Brodska predvodnica Djerdap 

U sklopu hidroenergetskog i plovidbenog sistema "Djerdap" izradjene su brodske prevodnice simetrično postavljene na rumunskoj i jugoslovenskoj strani Dunava.
Dvostepena prevodnica je izgradjena od armiranog betona. Dužina uzvodne i nizvodne komore prevodnice je po 310 m, širine 34 m. Denivelacija nivoa vode uzvodno i nizvodno varira od 19,20 do 34,40 m. Uzvodno i nizvodno dužine do 580 m, širine 100 m.
Uzvodno pristanište na jugoslovenskoj strani se sastoji od nasipa kamenom (od iskopa objekta), sa armirano betonskim zidom prema vodi i vodećih stubova od armiranog betona do obale. Nizvodno pristanište je izradjeno od armirano-betonskog zida. Izvršena je regulacija korita Dunava u dužini od 6.250 m. Na ovom objektu Hidrotehnika Hidroenergetika je izvršila sve zemljane radove.

Investitor

Združena Elektroprivreda Srbije

Vreme gradjenja

1970-1974