Uprava društva

 

 
IZVRŠNI ODBOR
 
    NADZORNI ODBOR
1. Radovan Draškić Generalni direktor   1. Orfej Đorđević  
2. Zoran Bradić Izvršni direktor za funkciju proizvodnje   2. Goran Ćirlić  
3. Dragica Protić Izvršni direktor za funkciju pravnih, kadrovskih i opštih poslova   3. Danijela Brankov Stanković  
               

 

 

 

      

Statut društva

Kodeks
korporativnog upravljanja

Statut društva

Zapisnik sa skupštine
akcionara održan 20. redovne sedmice

Statut društva

Odluka o raspodeli
dobiti za 2021.

Statut društva

Odluka o usvajanju
finansijskih izveštaja za 2021.